Bereken jouw belastingbesparing dankzij auteursrechten

Door aanspraak te maken op de toepassing van het fiscale regime voor auteursrechten, kunt u minder belastingen betalen. Om het precieze bedrag van de besparingen te berekenen dat kan worden behaald, moet rekening worden gehouden met alle elementen die u moet aangeven, maar we stellen een vereenvoudigde simulator voor om u een idee te geven van de voordelen die dit regime biedt.
Onze partner uLaw kan u helpen het meest optimale bedrag te bepalen op basis van uw situatie en het werk dat u doet.

Regime voor auteursrechten

Bereken hoeveel je bespaart

%
In percentage van uw tijd

Zonder auteursrechten regime

Met auteursrechten regime

Inkomsten uit auteursrechten

-

RSZ

Inkomstenbelasting

Netto inkomen

Hoeveel je kan besparen

Profiteer van jouw door auteursrechten beschermd werk

Contacteer onze partners bij uLaw om samen het maximale bedrag te bereiken dat u echt kunt besparen op basis van uw situatie

Veel gestelde vragen Auteursrechten

Waarom is er een advocaat nodig in plaats van dat ik het zelf doe?

Het regime van auteursrechten is onderhevig aan interpretatie en vereist kennis van fiscaal recht, intellectueel eigendomsrecht en contractrecht. Door een advocaat te raadplegen, kan het risico van wetsinterpretatie enorm worden verkleind

Wie kan een aanvraag doen voor het regime van auteursrechten?

Elke "maker" komt in aanmerking, zodra een deel van zijn verdiensten het gevolg is van een schepping in juridische zin. Schrijvers, ontwerpers, ontwikkelaars, project,managers en andere creatieve beroepen kunnen een aanvraag doen voor dit belastingregime zolang hun werk het resultaat is van de exploitatie van rechten op een creatie

Zijn er een minimum of beperkingen in de werktijd?

Geen minimum noch maximum. Het regime van auteursrechten is vrij breed

Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag is behandeld?

Onze partner uLaw zal uw aanvraag hoogstwaarschijnlijk binnen 2 werkdagen verwerken. Dan heeft de advocaat, afhankelijk van uw geval, tussen de een dag en een week nodig. U kunt dan het regime van auteursrechten gebruiken

Moet ik een nieuwe aanvraag doen voor elke klant?

Nee, het regime van auteursrechten wordt op u toegepast, ongeacht het aantal klanten. U heeft maar 1 contract nodig voor al uw klanten.

people working in a working room

De bovenstaande simulator is gebaseerd op vereenvoudigde aannames en geeft daarom geen exacte berekening van de Belgische inkomstenbelastingen. Het beoogt de voordelen te benadrukken die voortvloeien uit de toepassing van het fiscale regime voor auteursrechten op basis van vergelijkbare aannames in beide scenario's, behalve het verschil dat voortvloeit uit de toepassing van dit regime.
Socialezekerheidsbijdragen worden berekend tegen een tarief van 20% van het bruto-inkomen (zonder bovengrens) en de inkomstenbelastingen worden geraamd zonder enige aftrek, belastingvermindering en toepassing van andere relevante bijzonderheden die verband houden met de persoonlijke situatie van de belastingbetaler. De inkomstenbelastingen worden daarom forfaitair geraamd (terwijl ze in principe worden berekend volgens progressieve tarieven per schaal).
Noch Beelance noch uLaw kunnen verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de bovenstaande simulator, die niet als basis mag dienen voor enige actie of beslissing.
Als u overweegt het fiscale regime voor auteursrechten toe te passen, neem dan contact op met een gespecialiseerde advocaat.